Monitoring en logging essentieel bij vaststellen datalek

In dit artikel in ICT/Overheid 2016-2017 vertellen wij hoe overheidsorganisaties (maar dit geldt natuurlijk ook voor niet-overheden) real-time inzicht kunnen krijgen in wat er gebeurt met de gevoelige data die ze in beheer hebben en hoe ze adequate actie kunnen ondernemen op het moment dat er zich een integriteitsprobleem voordoet.